Skip to main content

Policy för våra webhotell

Egentligen är det rätt enkelt: Gör inga dumheter och du håller dig inom vår policy. Tvekar du kring något du vill göra på ditt konto på servern, kontakta oss, så löser vi det.

Innehåll på servrarna
Alla tjänster och produkter vi erbjuder kan enbart användas inom lagens råmärken. Lagring, överföring, länkning till eller presentation av material som är olagligt enligt svensk eller internationell lag är förbjudet. Detta inkluderar bland annat upphovsrättsligt eller på annat sätt skyddat material.
Dessutom är all form av pornografiskt, rasistiskt eller på annat sätt oetiskt eller stötande material förbjudet, liksom länkar till sådant material. Vi sätter gränserna ganska hårt, så känner ni att ni ligger i gränslandet, vänligen vänd er till en annan leverantör.
För att inga dispyter skall kunna uppstå, är avgörandet av om material faller under ovanstående helt och hållet upp till oss.
Kunden förbinder sig att hålla oss skadeslösa för varje krav som kan uppkomma pga kundens nyttjande av våra tjänster.

Trafik
För att skydda oss mot missbruk samt mot extrema konton har vi en begränsning på den trafik man kan använda för:
* shareware, ljud, bild, video eller multimedia arkiv
* s.k. mirror siter
* distributions punkter
* all trafik på siter där huvudverksamheten är distribution av filer

Är oftast inga problem (bara en handfull tillfällen på drygt 20 år), men om ni känner att ni har ovanstående typ av site och den genererar mycket trafik, kontakta oss så ordnar vi det.

IRC/IRC bots tillåts inte.

Spamming eller sändande av oönskade e-mail från våra servrar eller med användande av en emailadress som finns på våra servrar är förbjudet oberoende av vad lagstiftningen i olika länder säger. Detsamma gäller att ha sidor på våra servrar som det länkas till i spam oberoende varifrån sådan spam skickas.

Serverstörningar
Varje försök att orsaka störningar eller skada material på våra servrar är strängt förbjudet.

Om kund bryter mot något av ovanstående kan kundens konto komma att avstängas omedelbart. Sådan avstängning ger ingen rätt till återbetalning av inbetalad ersättning för tjänster utan sådan betalning skall då anses förverkad.