Skip to main content

Datapolicy / personuppgiftspolicy

Vi på odibo värnar om våra kunders personliga integritet och vårt mål är att kunden skall känna sig trygg när de lämnar personuppgifter till oss.
Denna datapolicy förklarar vad vi samlar in, varför och hur vi hanterar personuppgifter.

Vid beställning samlar vi in uppgifter för att kunna leverera de tjänster kunden beställer från oss. Dessa inkluderar namn, adress, personnummer, telefonnummer, epostadress. Inga kortuppgifter eller andra betaluppgifter samlas in.

Odibo tar nödvändiga steg och har rimliga säkerhetslösningar för att skydda informationen och därmed kundens integritet.

Odibo behöver ge vissa av kundens uppgifter vidare till tredje part för att kunna utföra en del beställningar såsom till registry för bokning av domännamn. Dessa uppgifter inkluderar personliga data såsom namn, adress, telefon och epost. Registryn kan offentliggöra dessa uppgifter vidare i t ex sina WHOIS-system där vissa registreringsuppgifter för domännamn visas. Exempel på sådana registrys är IIS (Internetstiftelsen i Sverige), Eurid, OpenSRS.
Kunden godkänner att Odibo lämnar den information vidare som behövs för att kunna utföra beställda tjänster och att dessa mottagare kan finnas såväl inom som utanför EU/EES/land som tillämpar GDPR.

Kundens information kan även användas av odibo för att informera om förändringar i tjänster, nya tjänster och för att ge kunden olika erbjudanden från odibo.

Odibo ger inte ut kundens information till tredje part för marknadsföring.

Det är viktigt att kunden håller sina uppgifter uppdaterade. Detta görs genom att logga in på https://www.odibo.se och ändra eller meddela odibo via epost.

Vill kunden ta bort sina uppgifter från Odibo, kan sådan begäran göras via inlogg på https://www.odibo.se eller genom att kontakta Odibo per telefon eller per epost.

Kund kan på sitt konto hos Odibo spara data såsom epost, hemsidor, bilder, databaser, etc.
Dessa data är kundens egna data och inga rättigheter till dessa data överförs till Odibo i och med att de lagras på kundens konto. Ansvaret för dess laglighet är kundens, men får Odibo uppgifter om att olagligt data finns lagrat på kundens konto, har Odibo rätt att ta bort detta data.

Det är viktigt att kund som loggar in på sitt konto, gör detta på säkrast möjliga sätt och att man loggar ut då man är färdig. Speciellt viktigt är detta då man loggar in från externa platser såsom internetcafe, hotell, etc.
Lösenord för inloggning bör bytas med jämna mellanrum och skall inte vara samma lösen som används på annat håll samt skall vara konstruerat så det inte går att gissa vad det är.

Förutom kundens angivna personuppgifter och kundens eget data, lagrar Odibo olika typer av teknisk data för att kunna leverera de tjänster kunden har.

Vid faktureringar, krediteringar och inbetalning skapas dokument och transaktioner som sparas av administrativa och legala skäl.

För supportärenden samlar vi in den information kunden lämnar till oss för att ge den support kunden efterfrågar.

Allt data (kundens persondata, kundens egna data, systemdata, etc är säkrat genom en eller flera dagliga backuper, vilket görs på alla servrar. Dessa backuper sparas i ett rullande schema i upp till 3 månader.
Allt data, inkluderande backuper lagras i land som omfattas av GDPR.  Data som skickats vidare till underleverantör för att fullfölja t ex registrering av domännamn kan dock lagras i annat land.

Odibo sparar persondata så länge kunden är aktiv kund hos odibo samt under en tid därefter av praktiska skäl. Data sparas i 12 månader så kund kan återaktivera sitt konto, och därefter ytterligare 3 månader i backuper.

Kundens eget data (hemsidor, databaser, email) tas bort inom en månad efter att kunden avslutat sin tjänst och backuper på dessa data fasas successivt ut under en 3-månadersperiod därefter.

Data som behövs för bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande lagstiftning som i dagsläget innebär 7 år.

Supportärenden som går via epost kan sparas i samband med att epost till och från odibo.se lagras i backup-format tillsammans med bokföringsdata (i upp till 7 år).

Det mesta av systemdata/teknisk data såsom trafikdata etc sparas i upp till 3 månader via backuper. Finns det legala krav på att data skall sparas längre, kan data sparas i 6 månader eller den tid som legalt föreskrivs.

I de fall kunden i sin tur är personuppgiftsansvarig (lagrar persondata om sina användare eller kunder), kan odibo agera som personuppgiftsbiträde.
Exempel på detta är när kunden driver ett forum där medlemmar anger personuppgifter, webshop där kunden lagrar kunduppgifter och beställningar eller epost och databaser där kunden lagrar personuppgifter.
Personuppgiftsbiträdesavtalet finns som del av de allmänna villkoren.

För mer information om dataskyddsförordningen, gå till nedanstående adress:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1
(skulle länken inte fungera, gå till http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv och sök på: gdpr )

Kontaktuppgifter till odibos personuppgiftskontakt
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Odibo Sverige ab
Personuppgifter
Esplanaden 4
386 50 Mörbylånga